Aşı Takvimi

ÇOCUKLUK DÖNEMİ AŞI TAKVİMİ (2011)

Çocukluk dönemi aşılama takvimi ve uygulanması gereken dönemler:

Sağlık Bakanlığı yayınlamış olduğu son genelgeye göre aşı takvimi tablosu (2011 yılı):

ÇOCUKLUK  ÇAĞI  AŞI  TAKVİMİ (2011)
Doğumda 1. Ayın
Sonu
2. Ayın
Sonu
4. Ayın
Sonu
6. Ayın
Sonu
12. Ay 18…24
Ay
ilköğretim
1. Sınıf
ilk.
8.
Sınıf
HEP – B I II III
BCG I
DaBT-İPA-Hib I II III R
KPA I II III R
KKK I R
DaBT-İPA R
OPA I II
Td (Adult) R
Hep-B : Hepatit B Aşısı
BCG : Bacille Calmette-Guerin Aşısı
DaBT-İPA-Hib : Difteri, aselüler Boğmaca, Tetanoz, İnaktif Polio, Hemofilus influenza tip b Aşısı (Beşli Karma aşı) 
KKK : Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak Aşısı
DaBT-İPA: Difteri, aselüler Boğmaca, Tetanoz, İnaktif PolioAşısı (Dörtlü Karma aşı) 
OPA : Oral Polio Aşısı
KPA : Konjuge Pnömokok Aşısı
Td : Erişkin Tipi Difteri-Tetanoz Aşısı
R : Rapel (Pekiştirme)
1 Yaş üstüHİÇ AŞILANMAMIŞ Çocuklar İçin  Aşılama Şeması 
12-71 ay (1-5 yaş)* 6-13 Yaş 14 Yaş ve üzeri
İlk karşılaşmada DaBT-İPA-Hib¹, Hep-B,
KPA
², PPD ile TCT
DaBT-İPA,  Hep-B, KKK Td, OPA, Hep-B, KKK
İlk karşılaşmadan
2 Gün   sonra
KKK, TCT sonucuna göre
gerekiyorsa BCG
İlk karşılaşmadan
2 Ay   sonra ³
DaBT-İPA-Hib yada DaBT-
İPA, Hep-B, OPA, KPA
²
DaBT-İPA,  OPA,
Hep-B, KKK
Td, OPA, Hep-B, KKK
İlk karşılaşmadan
8 Ay   sonra
DaBT-İPA, Hep-B, OPA DaBT-İPA,  OPA,   Hep B, Td, Hep-B
TCT  : Tüberkülin Cilt  Testi
* Çocukluk çağı aşılama takvimine okul aşıları ile devam edilecektir.
¹   59 ayın üzerindeki çocuklara DaBT-İPA şeklinde uygulanmalıdır. 15-59 ay arası çocuklarda tek doz Hib yeterlidir. 59 aylıktan büyüklere Hib aşısı gerekli değildir.  Hib’in 2. dozu sadece ilk doz 12-24 ay arasında yapıldı ise gereklidir.
²   (KPA) Mayıs 2008 ve sonrasında doğan çocuklarra uygulanacaktır.  12-23 aylık cocuklara 8 hafta ara ile iki doz yapılmalıdır. 24 aydan büyük çocuklara tek doz yeterlidir.
³   DabT-İPA-Hib aşısının ilk dozunun 12-24 aylık iken uygulandığı çocuklara ikinci doz da DaBT-İPA-Hib şeklinde uygulanmalıdır.
DOĞURGANLIK  ÇAĞI  (15 – 49 Yaş)  GEBE  KADINLARDAKİ  TETANOZ  AŞI  TAKVİMİ
Doz  Sayısı UYGULAMA  ZAMANI KORUMA SÜRESİ
Td  1 Gebeliğin 4. ayında ilk karşılaşmada YOK
Td  2 Td  1’den  en az  4 hafta sonra 1-3 YIL
Td  3 Td  2’den  en az  6 ay  sonra 5 YIL
Td  4 Td  3’den en az 1 yıl sonra veya bir sonraki gebelikte 10 YIL
Td  5 Td  4’den en az 1 yıl sonra veya bir sonraki gebelikte DOĞURGANLIK ÇAĞI
BOYUNCA