Vücudumuz

İnsan vücudu fiziksel ve kimyasal yapılardan oluşan bir sistemler bütünüdür. 24 saat kesintisiz çalışan vücudumuzu daha yakından tanımaya ne dersiniz?

İnsan vücudunun ana birimi hücredir ve insan vücudu 100 Trilyondan fazla hücreye sahiptir. Bu hücreler ve hücreler arası maddeler birleşerek dokuları oluşturmaktadır. Dokular da, biçimsel ve işlevsel birimler olan organları oluştururlar. Fizyolojik olarak aynı işlevi gören yapısal organ birlikleri de vücudumuzdaki sistemleri meydana getirmektedir.

Vücudumuzdaki sistemler; hareket, sinir, solunum, dolaşım, sindirim ve boşaltım sistemleri olarak sıralanabilir. Bu sistemler duygu, hareket ve beslenme gereksinimlerini yerine getirirler. İnsan vücudunun olağan büyüme ve gelişmesi ile hayatını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmesi, insan vücudundaki sistemlerin ve sistemleri oluşturan organların görevlerini eksiksiz olarak yerine getirmesine bağlıdır.

İnsan vücudundaki sistemler ve başlıca görevleri: İskelet sistemi ve kaslar vücudun hareket sistemini oluşturur. İskelet sistemi, vücudu birbirine bağlayarak ayakta tutar. Kaslar da vücudun hareket etmesini sağlar. Solunum sistemi, hücrelerin ihtiyaç duyduğu oksijeni alıp, karbondioksit gibi zararlı gazları da vücuttan uzaklaştırmakla görevlidir. Sindirim sistemi, almış olduğumuz besin maddelerinden ihtiyacımız olanları ayıklayarak kullanılabilir halde dolaşım sistemine verir. Dolaşım sistemi de hücrelerin gereksinim duyduğu besin maddelerini ve oksijeni hücrelere taşır. Artıkları da hücrelerden alıp boşaltım sistemine ulaştırır. Boşaltım sistemi, artık ve zehirli maddeleri vücudumuzdan uzaklaştırmakla görevlidir.

Yayım tarihi
Vücudumuz olarak sınıflandırılmış

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir